Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-11-2022

Sag nr. 2022-791 Jørgen Steen Sørensen

Ingeniørforeningen, IDA som mandatar for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for TEC – Technical Education Copenhagen

Sagen angår, om TEC – Technical Education Copenhagen har været berettiget til at afskedige A fra hans stilling som gymnasielærer som følge af uacceptabel adfærd over for hans kvindelige kolleger.