Spring over hovedmenu

Kendelse af 31-03-2022

Sag nr. 2021-1103 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for Tømrersjak v/A mod DIO III v/Dansk Industri (DI) for Julstrøm Entreprise ApS

Sagen angår et tømrersjaks arbejde på et omfattende nybyggeri. Hovedspørgsmålet er, om der er indgået en aftale om omfang af akkordarbejde. Såfremt dette ikke er tilfældet, er spørgsmå-let, om sjakket kan sige op og forlange akkordbetaling for det udførte arbejde efter opmåling efter gældende prislister.