Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-02-2022

Sag nr. 2021-515 Poul Dahl Jensen, Oliver Talevski og Lars Hjortnæs

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) mod Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Denne sag angår, om Afskedigelsesnævnet kan pålægge arbejdsgivere at
betale procesrenter efter renteloven af godtgørelser, som Nævnet tilkender
arbejdstagere for usaglige (urimelige) afskedigelser i henhold til § 4, stk. 3,
litra e, i Hovedaftalen mellem DA og LO.