Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-07-2022

Sag nr. 2021-782 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A mod KL – Kommunernes Landsforening for Tårnby Kommune

Sagen angår, om en kommunes afskedigelse af en varmemester har været rimeligt begrundet i den ansattes forhold, eller om den afskedigede har krav på godtgørelse.