Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-02-2022

Sag nr. 2021-1098 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst III for Tecnoscavi SRL Filial i Danmark

Tvisten angår, om den indklagede virksomhed, der er omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2020, har indgået aftaler om varierende ugentlig arbejdstid, der efterlever overenskomstens bestemmelser, samt om der er afregnet løn for alle præsterede arbejdstimer, og om reglerne for arbejdstid og pauser er efterlevet.