Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-06-2022

Sag nr. 2022-259 Lene Pagter Kristensen

Danmarks Lærerforening for A mod X Kommune

Sagen angår, om X Kommunes bortvisning den 4. november 2020 af A var retmæssig, og hvis det ikke var tilfældet, om en afskedigelse i situationen ville have været sagligt begrundet.