Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-08-2022

Sag nr. 2021-943 Lene Pagter Kristensen

DJØF for A mod KL for Kommune 1

Sagen angår, om A, da hun var kommunaldirektør i Kommune 1, gjorde sig skyldig i væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet med den virkning, at Kommune 1 har været berettiget til at bortvise hende eller i hvert fald afskedige hende uansøgt uden krav på fratrædelsesgodtgørelse.