Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-12-2022

Sag nr. 2022-835 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for tagdækkerlærling A mod Dansk Industri Overenskomst III (DIO III) for TH Tagdækning ApS (CVR nr. 38549898)

Sagen angår aflønning af en voksenlærling inden for tagdækning efter Bygge- og
Anlægsoverenskomsten 2020 mellem Dansk Byggeri (nu DIO III) og 3F. Hovedspørgsmålet er, om en angivelse af, at lønnen mindst skal udgøre ”fagets mindste betalingssats”, indebærer aflønning med overenskomstens mindstebetalingssats ”til voksne medarbejdere” eller overenskomstens særlige mindstebetalingssats ”til tagarbejdere”. Der er desuden spørgsmål om, hvilken løn der konkret var aftalt i det individuelle ansættelsesforhold, som sagen i øvrigt angår og udspringer af.