Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-12-2022

Sag nr. 2022-949 Lars Hjortnæs

Lærernes Centralorganisation v/ Danmarks Lærerforening for A mod Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Uddannelsesinstitution 1

Sagen angår, om den indklagede skoles opsigelse af A den 30. november 2021 var rimeligt begrundet i hendes forhold. I benægtende fald er der desuden spørgsmål om godtgørelse.