Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 15-05-2022

Sag nr. 2021-1096 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen mod Drivkraft Danmark For SST Fuelling Services I/S

Tvisten i sagen angår, om Landsoverenskomsten for chauffører og lagerarbejdere indgået mellem Drivkraft Danmark og 3F giver ret til at oppebære faglært tillæg, anciennitetstillæg og lufthavnstillæg også under fravær på grund af sygdom eller uddannelse.