Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 27-01-2022

Sag nr. 2021-590

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Malerforbundet i Danmark mod Y-virksomhed v/A

Enkeltmandsvirksomhed var ikke bundet af tiltrædelsesoverenskomst ved virksomhedens senere genstart

A underskrev i 1999 en tiltrædelsesoverenskomst for sin personligt drevne virksomhed, X-virksomhed. A indstillede driften af virksomheden i 2004 eller 2005 for at drive anden virksomhed i selskabsform, inden han igen i 2009 begyndte at drive virksomhed i personligt regi under navnet Y-virksomhed v/ A. Virksomheden havde ingen ansatte ved nedlukningen, eller da driften blev genoptaget, men i 2020 ansatte A en svend inden for overenskomstens område.

Sagens hovedspørgsmål var, om tiltrædelsesoverenskomsten også var gældende for Y-virksomhed v/ A.

Henset til de konkrete omstændigheder, herunder navnlig at der var tale om et reelt ophør af virksomheden, og at der ikke var anført omstændigheder, der tydede på, at ophøret og den senere genoptagelse af virksomheden skete for at omgå virksomhedens overenskomstmæssige forpligtelser, fandt Arbejdsretten, at Y-virksomhed v/ A ikke var bundet af tiltrædelsesoverenskomsten.