Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 20-09-2022

Sag nr. 2021-1069 Lene Pagter Kristensen

3F Transportgruppen mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for nemlig.com A/S og Intervare A/S

De indklagede driver et internetlager i Brøndby med salg af dagligvarer, hvor arbejdet i henhold til
parternes aftale er omfattet af Lageroverenskomsten. Tvisten i sagen angår, om arbejde udført for de
indklagede på andre distributionscentre end Brøndby er omfattet af denne overenskomst.