Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 06-05-2022

Sag nr. 20211157

Serviceforbundet for A (advokat Ann-Beth Kirkegaard) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Boligforeningen AAB

Resume

Sagen blev mundtligt forhandlet den 25. april 2022 med højesteretsdommer Lars Hjortnæs som nævnsformand og opmand.