Spring over hovedmenu

Afskedigelsesnævnets kendelse af 21-03-2023

Sag nr. 20220872 Poul Dahl Jensen

HK Privat for A mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening for Familielægerne i Hobro I/S Korsgade 9 9500 Hobro

Sagligt at afskedige lægesekretær på grund af omstrukturering.