Spring over hovedmenu

Afskedigelsesnævnets kendelse af 23-01-2023

Sag nr. 20220755 Lars Hjortnæs

3F for A mod DI Overenskomst III for Hjalmar Hansen, Bredebro ApS Tømrer & Snedkerforretning

Sagen angår, om det var i strid med forskelsbehandlingsloven eller Hovedaftalen, at Hjalmar Hansen, Bredebro ApS Tømrer & Snedkerforretning (i det følgende Hjalmar Hansen ApS) den 11. juli 2022 opsagde A.