Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-04-2023

Sag nr. 20220748

Teknisk Landsforbund for A mod DI for Raunstrup Bygningsservice A/S

Sagen angår, om det var usagligt, at Raunstrup Bygningsservice A/S den
27. april 2022 opsagde A med begrundelsen arbejdsmangel.