Spring over hovedmenu

Dom af 24-02-2023

Sag 2022-9 (tidl. 2021 - 447)

Fagbevægelsens Hovedorganisation for FOA – Fag og Arbejde mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for X ApS

Virksomhed havde ikke handlet bodspådragende

Arbejdsrettens dom af 24. februar 2024

Sag 2022-9

Referencer: Fritvalgsoverenskomsten indgået med FOA og Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation

Resumé

Fagbevægelsens Hovedorganisation for FOA – Fag og Arbejde mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for X ApS.

Sagen angik, om X ApS havde misbrugt ledelsesretten ved at have skabt et dårligt, usundt og krænkende arbejdsmiljø, havde overvåget medarbejderne i strid med Aftalen om kontrolforanstaltninger og havde udvist organisationsfjendtlig adfærd ved bl.a. at have talt negativt og nedladende om FOA og ved at have opfordret medlemmer af FOA til at melde sig ud af FOA mv.

Arbejdsretten fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at X ApS havde misbrugt ledelsesretten, havde overvåget medarbejderne i strid med Aftalen om kontrolforansatltninger eller havde udvist organisationsfjendtlig adfærd, hvorfor X ApS blev frifundet.