Spring over hovedmenu

Dom af 30-06-2023

Sag nr. 2023-522, 2023-523 og 2023-524

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod X ApS og Y ApS og Z (advokat Christian K. Clasen for alle)

Referencer: Overenskomsten mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restaurati­on (2020-2023) og Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation

Resumé

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (3F) mod X ApS, Y ApS og Z.  

Sagerne angår, om de indklagede virksomheder, X ApS, Y ApS og Z, er frigjort fra deres overenskomstmæssige forpligtelser over for Fagligt Fælles Forbund (3F Privat Service, Hotel og Restauration).