Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-04-2023

2022 - 578

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for X ApS.

Renter af lønkrav ikke omfattet af forældelseslovens § 4, stk. 1

Arbejdsrettens kendelse af 12. april 2023

Sag 2022-578

Referencer: Forældelsesloven

Resumé

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for X ApS.

Hovedsagen angår efterbetaling af løn med renter. Spørgsmålet om forældelse af renter af lønkrav er udskilt til særskilt afgørelse.

Efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er forældelsesfristen 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Efter lovens § 4, stk. 1, er forældelsesfristen 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om ud­førelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold.

Arbejdsretten fandt, at bestemmelsen i § 4, stk. 1, efter sin ordlyd er begrænset til selve lønkravet. Renter af lønkra­v har hjemmel i renteloven og støttes således ikke på ”aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold”. Det, der er anført i forarbejderne til § 4, stk. 1, taler tillige for, at bestemmelsen kun omfatter selve lønkravet og ikke renter af lønkravet.

Arbejdsretten fastslog herefter, at renter af lønkrav ikke er omfattet af den særlige for­ældelsesfrist på 5 år i forældelseslovens § 4.