Spring over hovedmenu

Formalitetsafgørelse af 17-04-2023

Sag nr. 2023-132 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri DIO III for UAB Vixero

Ved brev af 22. november 2022 fra 3F til DI er der begæret faglig voldgift i sagen i henhold til § 70 i Murer- og Murerarbejdsmandsoverenskomsten. Efter korrespondance herom blev det den 8. februar 2023 aftalt mellem parterne, at sagen hovedforhandles den 21. april 2023. På parternes fælles anmodning blev undertegnede, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, ved Arbejdsrettens brev af 13. februar 2023 udpeget som opmand i sagen.