Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-02-2023

Sag nr. 2022-1199 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen for A mod Dansk Industri Overenskomst I for Anchersen A/S

Sagen angår en buschauffør, som er blevet bortvist for ved overtagelse af bussen til rutekørsel med personbefordring at sætte det lovpligtige bakspejl ud af funktion ved at skubbe det op. Hovedspørgsmålet er, om bortvisning uden forudgående advarsel om dette som en mulig følge af den udviste adfærd må anses for en uproportional sanktion og derfor uberettiget.