Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-06-2023

Sag nr. 2022-1426 Thomas Rørdam

Serviceforbundet for Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund for A mod Ejerforening X

Sagen angår, om ejendomsinspektør A med rette blev tildelt en advarsel den 12. juli 2022, og om han med rette blev bortvist den 15. juli 2022.