Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-10-2023

Sag nr. 2022-1004 Lars Hjortnæs

Fagligt Fælles Forbund mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og X Menighedsråd

Sagen angår for det første forståelsen af dækningsområdet for Organisationsaftalen for 2021-2024 indgået mellem Skatteministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) for landbrugsmedarbejdere, gartnerimedarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere (klagers påstand 1). Sagen angår for det andet, om X Menighedsråds afskedigelse den 4. marts 2022 af gartner A – som var ansat under den nævnte organisationsaftale – var urimelig (klagers påstand 2).