Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-01-2023

Sag nr. 2022-556 Jørgen Steen Sørensen

FOA – Fag og Arbejde som mandatar for A mod Kommune 1

Sagen angår, om Kommune 1 har været berettiget til at afskedige A fra hendes stilling som social- og sundhedshjælper på grund af sygefravær i forbindelse med senfølger efter smitte med Covid-19.