Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-12-2023

Sag nr. 2023-53 Kristian Korfits Nielsen

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane mod DI Overenskomst I for SAS Connect Crew Services A/S

Tvisten angår forståelsen af § 5, stk. 9, i overenskomst (2021-2025) mellem SAS Connect Crew Services A/S og Flyvebranchens Personale Union. Spørgsmålet er, på hvilke vilkår kabineansatte (cabin crew), som er fuldtidsansatte på variabelt fridagssystem, kan overgå til fast fridagssystem i tilfælde, hvor SAS Connect efter overenskomsten er forpligtet til at tilbyde cabin crew at arbejde i fast fridagssystem.