Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-01-2024

Sag nr. 2023-796 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst III for DEKO P/S

Sagen angår valg af en akkordansat som tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant på en midlertidig byggeplads. Spørgsmålet er, om den pågældendes ansættelsesforhold efter reglerne om akkord i Bygningsoverenskomsten ophører ved akkordens færdiggørelse, eller om den pågældende efter reglerne om tillids/arbejdsmiljørepræsentanter i Bygningsoverenskomsten har krav på fortsat ansættelse, så længe virksomheden har arbejde på pladsen.