Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-01-2023

Sag nr. 2022-659 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) Tømrersjak B m.fl. mod Dansk Industri Overenskomst III (DIO III) for Muffbyg A/S

Sagen angår et tømrersjaks arbejde på et omfattende nybyggeri. Hovedspørgsmålet er, om sjakket efter at have arbejdet på pladsen i en periode kunne sige op og forlange akkordbetaling for det udførte arbejde.