Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-06-2023

Sag nr. 2022-1300 Børge Dahl

Blik- og Rørarbejderforbundet for A mod Tekniq Arbejdsgiverne

Sagen angår den indklagede virksomheds afskedigelse af en VVS-montør, der var valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Spørgsmålet er, om det er sket i strid med den særlige afskedigelsesbeskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, og om der i givet fald er krav på betaling af erstatning.