Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-06-2023

Sag nr. 2023-54 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst I for Norisol A/S

Spørgsmålet under sagen er, om der i den indklagede virksomhed har foreligget og af to medarbejdere er arbejdet efter overenskomstmæssige aftaler om varierende ugentlige arbejdstid, og hvad konsekvensen er, hvis det ikke har været tilfældet.