Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-09-2023

Sag nr. 2022-1184 Lars Hjortnæs

Dansk Metal mod DI Overenskomst I for Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sagen angår, om det var berettiget, at den indklagede virksomhed (herefter SAS) bestemte, at medarbejdere, som i sommeren 2020 var blevet degraderet fra deres stillinger som air-pursere, fra oktober 2020 skulle være omfattet af arbejdsfordeling. I givet fald angår sagen også et efterbetalingskrav.