Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-12-2023

Sag nr. 2023-1157 Børge Dahl

Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) mod Dansk Industri Overenskomst III (DIO III)

Sagen angår indsættelsen af en ny bestemmelse i 2023 Murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem DIO III og BJMF om et boligtillæg på 25 kr. pr. arbejdstime. Boligtillægget er et tillæg til den overenskomstfastsatte minimale timeløn til visse medarbejdere fra udlandet. Spørgsmålet er, om det hidtidige overenskomstbestemte og uændret videreførte akkordafsavnstillæg på 20 kr. pr. arbejdstime kan modregnes i boligtillægget. Akkordafsavnstillægget er et tillæg til den overenskomstfastsatte minimale timeløn for murer- og murerarbejdsmandsarbejde til medarbejdere med mindst 1 måneds anciennitet.