Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-03-2023

Sag nr. 2022-954 Jørgen Steen Sørensen

HK Danmark for A mod KL for Kommune 1

Sagen angår, om Kommune 1 har været berettiget til at afskedige A som følge af fravær fra arbejdet begrundet i sygdom.