Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-08-2023

Sag nr. 2022-1517 Oliver Talevski

3F Transportgruppen mod DIO I (AKT) for Tide Bus Danmark A/S

Sagen angår i første række forståelsen af § 11, stk. 1 a og stk. 2 a, i Landsoverenskomsten for rutebilkørsel (AKT-overenskomsten) for 2020-2023 indgået mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Transportgruppen. Spørgsmålet er, om bestemmelserne, der angår tjeneste på andre ruter, omfatter reservechauffører. I anden række angår sagen, hvor meget der i givet fald kan kræves i efterbetaling efter bestemmelserne.