Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-04-2024

Sag nr. 2023-1207 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for Akkordhold v/akkordholder C mod Dansk Industri Overenskomst III for Jakon A/S

Sagen angår udbetaling af akkordoverskud efter arbejdsgivers ikke-overholdelse af fristen for kritik i et tilfælde, hvor der efterfølgende er sket lønudbetaling til de akkorddeltagere, som udførte det sidste arbejde på akkorden, og hvor det har foranlediget arbejdstagersiden til fremsendelse af den oprindelige oversigt over, hvad der skulle udbetales til de enkelte deltagere, med angivelse af, at der efter den mellemkommende lønudbetaling til nogle af deltagerne skulle ske udbetaling efter den fremsendte fordelingsnøgle med den forskel, at dem, der havde fået mellemkommende løn, skulle havde det mindre.