Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-05-2024

Sag nr. 2023-775 Kristian Korfits Nielsen

Forhandlingsfællesskabet for Dansk Socialrådgiverforening mod Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune

Sagen angår, om Københavns Kommune efter den kommunale rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse er forpligtet til at søge en tidsbegrænset ansat, som påtænkes afskediget på grund af driftsmæssige forhold (overtallighed), omplaceret til en tidsubegrænset stilling i kommunen, som er ledig.