Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-04-2024

Sag nr. 2023-795 Børge Dahl

Dansk El-Forbund mod TEKNIQ Arbejdsgiver for Aarsleff Rail A/S

Sagen angår betalingen for rejsetid, hvor virksomhedens køretøj benyttes i forbindelse med arbejde på forskudt tid på en plads i en vis afstand fra virksomhedens hjemsted. Ifølge Elektrikeroverenskomsten betales rejsetid inden for elektrikerens normale arbejdstid ”med den for elektrikeren gældende timeløn”, mens rejsetid uden for den normale arbejdstid for chaufførens vedkommende betales ”med den for elektrikeren gældende timelønsbetaling og overtidstillæg”. Spørgsmålet er, om ”den for elektrikeren gældende timelønsbetaling” omfatter forskudttidstillæg.