Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 12-03-2024

Sag nr. 2023-996 Lene Pagter Kristensen

HK Privat mod Dansk Camping Union (DCU)

Tvisten i sagen angår, om lejrchefer ansat i Dansk Camping Union (DCU) er omfattet af dæknings-området for Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service, indgået mellem Dansk Er-hverv Arbejdsgiver og HK, som DCU har tiltrådt ved tiltrædelsesprotokollat underskrevet den 20. april 2023.