Spring over hovedmenu

Retsbog med afgørelse af 05-04-2024

Sag nr. 2023-1210 Tine Vuust

Faglig Forening for Forskellige Fremmedarbejdere mod Fagbevægelsens Hovedorganisation

Sag afvist fra Arbejdsretten da spørgsmålet, om hvorvidt klager har krav på at blive medlem af FH, ikke er omfattet af Arbejdsrettens kompetence.