Spring over hovedmenu

Arbejdsretsloven

Lovbekendtgørelse 2017-08-24 nr. 1003 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Læs loven her

Hovedaftalen

Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen Danmark af 31. oktober 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987, 1. januar 1993 og 23. januar 2007.

Læs aftalen her

Overdragelsesloven

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Læs loven

Normen

Regler for behandling af faglig strid af 27. oktober 2006. 

Læs Normen her