Spring over hovedmenu

Retsmøder

Forberedende retsmøder

Foregår som lukkede møder.

Arbejdsretten afholder som udgangspunkt ordinær ret hver torsdag kl. 14.30.
 
Andre forberedende møder afholdes på individuelt fastsatte tidspunkter.


Udvidet forberedende retsmøder

Foregår som offentlige møder.

Møderne gennemføres med henblik på, at sagen med parternes samtykke afgøres af retsformanden (arbejdsretslovens § 16, stk. 3) og afholdes i tilslutning til ordinær ret eller på individuelt fastsatte tidspunkter.


Hovedforhandlinger

Foregår som offentlige møder.

 
Domsafsigelser 

Foregår som offentlige møder