Spring over hovedmenu

Sammensætning

Dommerne

Arbejdsretten består af et formandskab med en formand og 5 næstformænd samt af 12 ordinære dommere og 31 - 41 suppleanter (arbejdsretsloven § 2, stk. 1).

De ordinære dommere og suppleanter beskikkes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner (arbejdsretsloven § 3, stk. 1). Udnævnelsen gælder for 5 år ad gangen.

De 6 medlemmer af formandskabet, der skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer, udnævnes ligeledes af beskæftigelsesministeren, men efter indstilling fra de ordinære dommere og således, at udnævnelsen gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år (arbejdsretsloven § 4, stk. 1).

Arbejdsretten har følgende sammensætning pr. november 2019

Formandskab

Højesteretsdommer Oliver Talevski (formand) 
Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen (næstformand)
Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (næstformand)
Højesteretsdommer Hanne Schmidt (næstformand)
Højesteretsdommer Anne Louise Bormann (næstformand)
Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen (næstformand)

Ordinære dommere

Beskikket efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverforening
Ordinære dommere
Viceadministrerende direktør Kim Graugaard 
Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen 
Advokat Poul Flemming Hansen, Plesner advokatpartnerskab 

Suppleanter
Advokat Christian Alsøe, Gorrissen Federspiel 
Branchedirektør Nils Juhl Andreasen, DI 
Advokat Henrik Dahl, Bruun & Hjejle I/S 
Underdirektør Anders Søndergaard Larsen, DI
Underdirektør Morten Schønning Madsen, Dansk Erhverv
Advokat Tina Reissmann, Labora Legal advokatfirma 
Direktør Laurits Rønn , Dansk Erhverv 
Administrerende direktør Thomas Rønnow, Dansk Medier
Underdirektør Sanne Claudius Stadil, DI 
Direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri
Diretør Anne Windfeldt Trolle, Danske Rederier

Beskikket efter indstilling af Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Administrerende direktør Mariane Dissing, FA (ordinær dommer)
Forhenværende bankdirektør Jørn Kristian Jensen, FA (suppleant)
Konsulent Kim Bruhn-Petersen, FA (suppleant)
Seniorkonsulent Hans Jørgen Steffensen, FA (suppleant)

Beskikket efter indstilling af Finansministeriet, Danske Regioner og KL
Kontorchef Carl Erik Johansen, Finansministeriet (ordinær dommer)
Juridisk chef Pernille Christensen, KL (ordinær dommer)
Kontorchef Louise Koldby Dalager, KL (suppleant)
Chefkonsulent Carsten Holm, Finansministeriet (suppleant)
Chefrådgiver / teamleder Malene Bett Vestergaard Sørensen, Danske Regioner (suppleant)
Vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen (suppleant)

Beskikket efter indstilling af Fagbevægelsens Hovedorganisation
Ordinære dommere
Formand Lizette Risgaard, FH 
Næstformand Arne Grevsen, FH 
Advokat Benny Rosberg 
Forbundsformand Kim Simonsen, HK 
Advokat Nicolai Westergaard 

Suppleanter
Gruppeformand Mads Andersen, 3F
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
Forbundsnæstformand Jim Jensen, Fødevareforbundet 
Gruppeformand Ellen K. Lykkegård, 3F 
Sektorformand Simon Tøgern, HK
Gruppeformand Tina Møller Madsen, 3F 
Gruppeformand Jan Villadsen, 3F 
Advokat Ulla Jacobsen 
Advokat Asger Tue Pedersen 
Direktør Mads Øland, Spillerforeningen 
Organisationssekretær Henrik Jensen, CO-Industri 
Formand Grethe Christensen, Dansk sygeplejeråd
Formand Anders Bondo Christensen, Danmarks Læreforening 
Forbundsformand Mona Striib, FOA
Formand Martina Jürs, Danske Bioanalytikere 

Beskikket efter indstilling af FTF, Akademikerne og Ledernes Hovedorganisation
Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne (ordinær dommer)
Direktør Svend Askær, Lederne (suppleant)
Direktør Torkild Justesen, Lederne (suppleant)
Ansættelsesretschef Henrik Kongsbak, Lederne (suppleant)
Adm. Direktør Sine Sunesen, Akademikerne (suppleant)
Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson, Akademikerne (suppleant)

Sekretariatslederen

Til retten er knyttet et sekretariat, hvis leder skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer (arbejdsretsloven § 5). Nuværende sekretariatsleder er landsretsdommer Tine Vuust.