Spring over hovedmenu

Sammensætning pr. 1. januar 2024

Dommerne

Arbejdsretten består af et formandskab med en formand og 5 næstformænd samt af 12 ordinære dommere og 31 - 41 suppleanter (arbejdsretsloven § 2, stk. 1).

De ordinære dommere og suppleanter beskikkes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner (arbejdsretsloven § 3, stk. 1). Udnævnelsen gælder for 5 år ad gangen.

De 6 medlemmer af formandskabet, der skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer, udnævnes ligeledes af beskæftigelsesministeren, men efter indstilling fra de ordinære dommere og således, at udnævnelsen gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år (arbejdsretsloven § 4, stk. 1).

Arbejdsretten har følgende sammensætning 

Formandskab

Højesteretsdommer Oliver Talevski (formand) 
Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (næstformand)
Højesteretsdommer Hanne Schmidt (næstformand)
Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen (næstformand)
Højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen (næstformand)
Højesteretsdommer Rikke Foersom (næstformand)


Beskikket efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ordinære dommere
Viceadministrerende direktør Kim Graugaard, Dansk Industri
Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening
Administrerende direktør Nicole Offendal, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Underdirektør Morten Schønning Madsen, Dansk Erhverv 

Suppleanter
Underdirektør Thomas Rønnow, Dansk Erhverv 
Overenskomstchef Jesper Østergaard Bocianski, Dansk Erhverv 
Advokat Henrik Dahl, Bruun & Hjejle I/S
Advokat Christian Alsøe, Loeven Advokatfirma
Advokat Tina Reissmann, Labora Legal Advokatfirma
Underdirektør Linda Nordstrøm Nissen, TEKNIQ Arbejdsgiverne
Direktør Anne W. Trolle, Danske Rederier
Underdirektør, advokat Ulla Løvschal Wernblad, Dansk Industri
Underdirektør Christian Jensen, GRAKOM
Advokat Annette Fæster Petersen, Dansk Industri
Advokat, underdirektør Katja Brunbjerg Muff, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Advokat Kirsten Brask Lillevang, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Head HR Operations Niels Gregers Hansen, Nykredit

Beskikket efter indstilling af Skatteministeriet, Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening

Ordinære dommere
Kontorchef Carl Erik Johansen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening

Suppleanter
Chefkonsulent Carsten Holm, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Kontorchef Kirsten Stensgaard, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Chefrådgiver/teamleder Malene Bett Vestergaard Sørensen, Danske Regioner
Arbejdsgiverpolitisk chef Louise Koldby Dalager, Kommunernes Landsforening

Beskikket efter indstilling af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Ordinære dommere
Formand Morten Skov Christiansen, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Næstformand Flemming Grønsund, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Advokat Ulla Jacobsen, HK
Gruppeformand Mads Andersen, Fagligt Fælles Forbund
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal

Suppleanter
Forbundsnæstformand Jim Jensen, Fødevareforbundet 
Gruppeformand Jan Villadsen, Fagligt Fælles Forbund
Gruppeformand Claus Von Elling, Fagligt Fælles Forbund
Organisationssekretær Henrik Jensen, CO-industri
Forkvinde Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd
Formand Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening
Forbundsformand Mona Striib, FOA
Forkvinde Signe Færch, Dansk Socialrådgiverforening
Forbundsformand Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet
Forbundsformand Anja C. Jensen, HK
Formand Kim Jung Olsen, HK
Advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, Lind Advokataktieselskab
Formand Ghita Parry, Kost- og Ernæringsforbundet
Advokat Peter Breum, Sirius Advokater
Advokat Cecilia Richard, Dansk El-Forbund

Beskikket efter indstilling af Lederne og Akademikerne

Ordinær dommer
Formand Lizbet Lintz, Akademikerne

Suppleanter
Formand Svend Askær, Lederne
Direktør Torkild Justesen, Lederne 
Ansættelsesretschef Henrik Kongsbak, Lederne
Chefjurist og områdeleder Jesper David Jensen, Akademikerne
Direktør Sofie Nilsson, Akademikerne

Sekretariatslederen

Til retten er knyttet et sekretariat, hvis leder skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer (arbejdsretsloven § 5). Nuværende sekretariatsleder er landsdommer Tine Vuust.