Spring over hovedmenu

Sammensætning pr. juni 2022

Dommerne

Arbejdsretten består af et formandskab med en formand og 5 næstformænd samt af 12 ordinære dommere og 31 - 41 suppleanter (arbejdsretsloven § 2, stk. 1).

De ordinære dommere og suppleanter beskikkes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner (arbejdsretsloven § 3, stk. 1). Udnævnelsen gælder for 5 år ad gangen.

De 6 medlemmer af formandskabet, der skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer, udnævnes ligeledes af beskæftigelsesministeren, men efter indstilling fra de ordinære dommere og således, at udnævnelsen gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år (arbejdsretsloven § 4, stk. 1).

Arbejdsretten har følgende sammensætning 

Formandskab

Højesteretsdommer Oliver Talevski (formand) 
Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen (næstformand)
Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (næstformand)
Højesteretsdommer Hanne Schmidt (næstformand)
Højesteretsdommer Anne Louise Bormann (næstformand)
Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen (næstformand)

Ordinære dommere

Beskikket efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverforening
Ordinære dommere
Viceadministrerende direktør Kim Graugaard 
Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen 
Advokat Poul Flemming Hansen, Plesner Advokatpartnerselskab 

Suppleanter
Advokat Christian Alsøe, Loeven Advokatfirma
Advokat Henrik Dahl, Bruun & Hjejle
Medlemsdirektør Anders Søndergaard Larsen, DI
Underdirektør Morten Schønning Madsen, Dansk Erhverv
Advokat Tina Reissmann, Labora Legal                                                                                                      Underdirektør Christian Jensen, GRAKOM
Direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv 
Underdirektør Thomas Rønnow, Dansk Erhverv
Personalejuridisk direktør Sanne Claudius Stadil, DI 
Vicedirektør Peter Stenholm, DI
Direktør Anne Windfeldt Trolle, Danske Rederier
Underdirektør Linda Nordstrøm Nissen, Tekniq Arbejdsgiverne

Beskikket efter indstilling af Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Administrerende direktør Nicole Offendal, FA (ordinær dommer)
Forhenværende bankdirektør Jørn Kristian Jensen, FA (suppleant)
Konsulent Kim Bruhn-Petersen, FA (suppleant)
Seniorkonsulent Hans Jørgen Steffensen, FA (suppleant)

Beskikket efter indstilling af Finansministeriet, Danske Regioner og KL
Kontorchef Carl Erik Johansen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (ordinær dommer)
Juridisk chef Pernille Christensen, KL (ordinær dommer)
Kontorchef Louise Koldby Dalager, KL (suppleant)
Chefkonsulent Carsten Holm, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (suppleant)
Chefrådgiver Malene Bett Vestergaard Sørensen, Danske Regioner (suppleant)
Kontorchef Kirsten Stensgaard, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (suppleant)

Beskikket efter indstilling af Fagbevægelsens Hovedorganisation
Ordinære dommere
Formand Lizette Risgaard, FH 
Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal   
Advokat Nicolai Westergaard, Lind Aktieselskab
Advokat Benny Rosberg, Haug Advokater
Gruppeformand Mads Andersen, 3F (ordinær dommer)

Suppleanter
Forbundsformand Anja C. Jensen, HK Danmark
Forbundsnæstformand Jim Jensen, Fødevareforbundet 
Gruppeformand Peter Kaae Holm, 3F 
Sektorformand Simon Tøgern, HK
Gruppeformand Tina Møller Madsen, 3F 
Gruppeformand Jan Villadsen, 3F 
Advokat Ulla Jacobsen, HK 
Advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, Lind Advokataktieselskab
Gruppeformand Claus Von Elling, 3F
Forbundsformand Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet 
Organisationssekretær Henrik Jensen, CO-Industri 
Formand Grethe Christensen, Dansk Sygeplejeråd
Formand Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening 
Forbundsformand Mona Striib, FOA
Formand Martina Jürs, Danske Bioanalytikere 

Beskikket efter indstilling af Akademikerne og Ledernes Hovedorganisation
Formand Lisbeth Lintz Christensen, Akademikerne (ordinær dommer)
Formand Svend Askær, Lederne (suppleant)
Direktør Torkild Justesen, Lederne (suppleant)
Ansættelsesretschef Henrik Kongsbak, Lederne (suppleant)
Chefjurist Jesper David Jensen, Akademikerne (suppleant)
Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson, Akademikerne (suppleant)

Sekretariatslederen

Til retten er knyttet et sekretariat, hvis leder skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer (arbejdsretsloven § 5). Nuværende sekretariatsleder er landsdommer Tine Vuust.