Spring over hovedmenu

Sammensætning

Efter tjenestemandslovens § 52 består den statslige ret af en formand og en stedfortræder for denne samt 10 andre dommere og stedfortrædere for disse, mens Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret efter § 1 i loven herom består af en formand og 6 andre dommere samt stedfortrædere for disse.

Formanden og dennes stedfortræder udpeges af præsidenten for Højesteret blandt rettens dommere, mens 2 af de øvrige dommere og disses stedfortrædere udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt denne rets dommere. De pågældende er både medlemmer af Tjenestemandsretten og Den Kommunale og Regionale Tjenstemandsret.

Den statslige ret består i øvrigt af 8 andre dommere og stedfortrædere for disse. Heraf beskikker finansministeren umiddelbart 4 dommere og disses stedfortrædere, mens de resterende 4 dommere og disses stedfortrædere beskikkes af ministeren efter indstilling af de centralorganisationer, der er indgået hovedaftale med.

Den kommunale og regionale ret består i øvrigt af 4 andre dommere og stedfortrædere for disse, der beskikkes af indenrigsministeren, for så vidt angår de 2 og disses stedfortrædere efter fælles indstilling af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og for så vidt angår de 2 andre og disses stedfortrædere efter fælles indstilling fra de forhandlingsberettigede organisationer for tjenestemænd og reglementsansat personale på området.

Beskikkelsen af de ministerudnævnte dommere gælder for 5 år, mens beskikkelsen for formandskabets medlemmer og landsdommerne gælder indtil udløbet af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges.

Tjenestemandsretten

Beskikket af skatteministeren efter fælles indstilling fra tjenestemændenes centralorganisationer:
Beskikket af skatteministeren efter fælles indstilling fra tjenestemændenes centralorganisationer:
Formand Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation
Sekretariatschef Henrik Højrup, Lærernes Centralorganisation (stedfortræder)
Formand Jesper Korsgaard Hansen, CO10 - Centralorganisationen af 2010
Vicesekretariatschef Tine Holst, CO10 - Centralorganisationen af 2010 (stedfortræder)
Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne
Formand Niels Henrik Tønning, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (stedfortræder)
Forhandlingschef Jan Erik Rasmussen, Offentligt Ansattes Organisationer
Faglig sekretær Dan Richardsen, Offentligt Ansattes Organisationer (stedfortræder)

Beskikket af skatteministeren

Kontorchef Carl Erik Johansen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Chefkonsulent Carsten Holm, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (stedfortræder)
Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Chefkonsulent Camilla Lindqvist, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (stedfortræder)
HR-chef Erling Wulff, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Kontorchef Anders Evald Noyé, Administrations- og Servicestyrelsen (stedfortræder)
Centerchef Anne Kthrine Braad, Rigspolitiet
Kontorchef Grith Sandst Poulsen, Forsvarsministeriet (stedfortræder)

Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret:

Chefkonsulent Ettie Trier Petersen, FOA
Chefkonsulent Tine Asmussen, Akademikerne (stedfortræder)
Chefkonsulent Nanna Kolze, Forhandlingsfællesskabet
Juridisk chefkonsulent Anne Hjortskov, Sundhedskartellet (stedfortræder)
Juridisk chef Pernille Christensen, KL
Kontorchef Louise Koldby Dalager, KL (stedfortræder)
Chefrådgiver Ulla Fehrenkamp, Danske Regioner
Chefkonsulent Anne Færge Bork, KL (stedfortræder)